Tellus Art Academy LØN Projekt...   TAALP

 

At give til glæde - GLÆDEN VED AT GIVE...

 

At give gaveandel på 50 kr. /måneden

Så ikke uddannede underviserne, på Tellus Art Academy kan få mere end 150 kr. i løn om måneden

 

At give til nogle man ikke kender

 

I gennem det sidste årstid, når jeg har fortalt om mit arbejde med Tellus Art Academy, og om udfordringerne mht lønvilkår for underviserne,

har flere spurt mig om det ikke kunne lade sig gøre at give et beløb, så de ikke uddannede underviserne, kunne få en bedre løn.

En løn der gør det mere attraktivt at undervise på Tellus Art Academy

En løn der kan gøre underviserne interesseret i at være ansat i en længere periode.

 

 

Forside / Tilbage

 

 

 

Så baggrund for Tellus Art Academy LØN Projekt

·       At underviserne på Tellus Art Academy på nuværende tidspunkt får en løn på 1500 InR mdr. (150 kr.)  Dette er mindre end halvdelen af, hvad de kan tjene på fabriksarbejde.

·      At lønnen til skolens Heatmaster og de fem ansatte ikke uddannede undervisere, betales udelukkende af de skolepenge elevernes forældre betaler.

·      De fleste af skolens elever kommer fra familier, hvor skolepenge-beløbet på 150 InR er mange penge. Hvis skolen vælger at hæve prisen, for derigennem at kunne give bedre lønninger, vil mange af familierne ikke have råd til at sende deres børn i skole.  Som jeg oplever det, er det en af skolens fornemmeste opgave at tilbyde undervisning, til netop denne gruppe børn fra økonomisk dårligst stillede familier.

·      At skolen er i spændende pædagogisk udvikling, med kurser og træning i en mere elevaktiverende og innovativ læringsstil. Underviserne viser stor interesse og virker meget engageret i denne anderledes tilgang til læring.

·      At undervisere kan være ansat på Tellus Art Academy i så lang en periode som muligt. For at skabe tryghed og kontinuitet for eleverne. At få bedst mulig udbytte af undervisningsudvikling.

 

 

Yderligere information - mail@toft-billedkunst.dk